پنجشنبه 30 شهريور 1391 زمان پذيرش و ثبت نام وروديهاي جديد http://reg.pnu.ac.ir 1-مرحله پذيرش به صورت غير حضوري مي باشد لذا كليه دانشجويان از مراجعه حضوري به مراكز مواكدا خودداري نمايند. لازم به ذكراست پس از انجام مرحله پذيرش و انتخاب واحد بصورت غير حضوري , زمان مراجعه حضوري به مراكز , به اطلاع كليه دانشجويان خواهد رسيد.

2-نحوه ورود به سيستم (نام و كلمه عبور)  متعاقبا اعلام ميگردد لذا كليه دانشجويان براي دريافت تاريخ و ساعت پذيرش غير حضوري در تاريخ 31/6/91 به سايت  گلستان مراجعه نماييد.

سايت گلستان http://reg.pnu.ac.ir 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر