سه‌شنبه 11 مهر 1391 برگزاري آيين جشن بازگشايي دانشگاه
باسمه تعالي
با عنايت به بازگشايي دانشگاه ها آيين ويژه دانشجويان در روز شنبه 15 مهر در دانشگاه پيام نور يزد به نشاني يزد-جاده خضرآباد-ابتداي جاده شهرك صنعتي يزد-جاده اختصاصي ترمينال مسافربري- دانشگاه پيام نوريزد برگزار مي شود.اين مراسم براي خواهران از ساعت 30/8 صبح و براي برادران ساعت 15/14 عصر برگزار مي شود.شركت كليه دانشجويان در اين مراسم الزامي است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر