سه‌شنبه 11 مهر 1391 مدارک و شرایط لازم برای دانش آموختگی
مدارک دانش آموختگی

مراحل فارغ التحصیلی :
1. مراجعه دانشجو به کارشناس مربوطه و تحویل پرونده از کارشناس به فارغ التحصیلان
2. انجام امور مربوط به دریافت مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی و تکمیل فرم تسویه حساب ،فرم تعهد و فرم درخواست فارغ التحصیلی
3. تکمیل مدارک مورد نیاز توسط دانشجو ظرف مدت یک ماه پس از درخواست فارغ التحصیلی
4. ارسال پرونده به امور مالی توسط امور فارغ التحصلان جهت انجام امور مالی
5. بازگشت پرونده از امور مالی ظرف مدت یک ماه و انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی ظرف مدت سه ماه و صدور مدرک
6. تحویل مدارک فارغ التحصیلی به دانشجو با مراجعه حضوری شخص دانشجو و با ارائه کارت شناسایی

بدیهی است دانشجویانی که مدارک ناقص خود را تکمیل ننمایند و یا تسویه حساب مالی با دانشگاه را انجام ننمایند پرونده آنان بایگانی شده و در ردیف انجام امور فارغ التحصیلی قرار نخواهد گرفت

مدارک مورد نیاز تکمیل پرونده های دانشجویان جهت انجام امور فارغ التحصیلان
1. عکس(4*3) 10 قطعه
2. کارت دانشجویی
3. کارت پایان خدمت
4. کپی تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل 2 سری
5. کپی کارت شناسایی ملی 2 عدد
6. اصل و کپی مدرک دیپلم
7. اصل و کپی مدرک پیش دانشگاهی
8. تاییدیه پیش دانشگاهی برای نظام جدید یا دیپلم برای نظام قدیم -مراجعه به اداره پست
9. فرم تسویه حساب
10. فیش 600.000 ریال قابل واریز به شماره حساب 2178609001007 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی
11. تمبر 10.000 ریالی از بانک ملی تهیه شود.(2 عدد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر