كوچك يا بزرگ كردن بخش :.همايش ها
همایش نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
اولین همایش ملی شرکت های دانش بنیان
اولین همایش ملی گردشگری: مدیریت فرصت‌ها و جاذبه ها
همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی
همایش برنامه ریزی و تحول نظام های آموزشی
همایش ملی دانشگاه، محور توسعه
همایش ملی علمی پژوهشی مناظرات رضوی
هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور
همایش سراسری شعر آیینی نور
شب شعر عاشورایی
جشنواره ابتكارات و اختراعات دفاعي ناهمطراز
اولين همايش ملي الكترونيكي كشاورزي و منابع طبيعي پايدار
اولين همايش سراسري الكترونيكي محيط زيست، انرژي و پدافند زيستي
نخستين همايش ملي زن و روابط عمومي
همايش ملي مديريت
همايش كارآموزي دريچه اي موثر بسوي ارتباط صنعت و دانشگاه
چهارمين يادواره دانشگاهي
 جـــــشنواره فرهنگــــي هنـــري ديــــــــــــدار
بيست و دومين اجلاس سراسري نماز با عنوان  نماز و سبك زندگي  با رويكرد سلامت اقتصادي
كنگره ملي 17000 شهيد ترور
1 2