كوچك يا بزرگ كردن بخش :.همايش ها
همایش برنامه ریزی و تحول نظام های آموزشی
زمان: شنبه 1 آبان 1395
مكان: دانشگاه پیام نور استان قم
مورد حمايت است
برگزار كنندگان: دانشگاه پیام نور استان قم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش 1 آذر 1394
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 1 آذر 1394
آخرین مهلت ثبت نام 15 آبان 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 15 آبان 1395
تاریخ برگزاری آذرماه 1395
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان قم
اعلام نتایج داوری 15 آبان 1395
برگزارکننده

دانشگاه پیام نور استان قم برگزار می نماید

نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی

مهلت ارسال چکیده مقالات: 1395/06/15

مهلت ارسال اصل مقالات: 1395/07/03

مکان: دانشگاه پیام نور استان قم

زمان: آذرماه 1395

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر