اخبار آموزشی
قابل توجه دانشجویان ارشد مدیریت دولتی-درس كارگاه مديريت تحول در سازمانهاي دولتي
توضیحات سامانه آموزش الکترونیکی LMS + نرم افزارهای مورد نیاز
قابل توجه پذیرفته شدگان محترم کارشناسی  97
قابل توجه پذیرفته شدگان محترم کارشناسی ارشد 97
قایل توجه دانشجویان درس مدل ها و روش های تصمیم گیری رشته مدیریت سازمان های دولتی
قایل توجه دانشجویان درس مدل ها و روش های تصمیم گیری رشته مدیریت سازمان های دولتی
آزمون مجدد دروس خارج از منبع
قابل توجه دانشجویان علوم تربیتی و مشاوره- معرفی منبع دروس بدون منبع
قابل توجه دانشجویان الکترونیکی
قابل توجه دانشجویان ارشد زبان و ادبیات فارسی- درس روش تحقیق پیشرفته
 نسخه همراه کتاب‎های دانشگاه
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد فیزیک  1396/06/28
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 1396/06/29
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 1396/06/26
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 1396/06/26
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد الهیات علوم قرآن و حدیث 1396/06/19
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد ریاضی - جبر 10/04/1396
مهم: لزوم ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سامانه آموزشی گلستان
راهنمای استفاده از سامانه LMS ویژه دانشجویان و اساتید
کارگاه روشهای ساده و عملی سنتز نانومواد ، بررسی خواص و کاربرد
1 2 3 4 5