اخبارفرهنگی دانشجویی
جزئیات وام دانشجویی بنیاد علوی
 با توجه به هماهنگی انجام شده با بنیاد علوی و تامین وام دانشجویی بدین وسیله به پیوست مدارک مورد نیاز برای اعطای وام مزبور به همراه آئین نامه ارسال می شود.
 
فايلها
Aeein Nameh Vam Bonyad Alavi.pdf 139.816 KB
Forme Vame Bonyad.pdf 124.422 KB
فرم کسر از حقوق وام بنياد علو.pdf 38.184 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر