اخبار آموزشی
قابل توجه دانشجویان علوم تربیتی و مشاوره- معرفی منبع دروس بدون منبع
کد درس نام درس نام کتاب نویسنده انتشارات سال
1211658 اختلال های رفتاری و هیجانی تشخیص و درمان اختلالات روانشناختی کودک و نوجوان خدایاری فرد محمد و محسن شکوهی یکتا یسطرون 1385
1217392 آشنایی با قوانین کار و کار آفرینی در ایران
مجموعه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی
گردآوری شده گروه
پیام نور
1394
1217378 آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه اول و دوم
آموزش و پرورش ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه
علی صافی
سمت
1391
1217381 آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث روانشناسی در قرآن ( مفاهیم و آموزه ها) محمد کاویانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1393
1211651 تدوین و نگارش متون و گزارش های علمی
نگارش متون علمی
رضا حاجی حسینی
پیام نور
1387
1211660 تربیت رسانه ای آموزش رسانه ای: یادگیری، سواد رسانه ای و فرهنگ معاصر حسین سرفراز دانشگاه امام صادق (ع) 1389
فايلها
آموزش و پرورش ابتدايي و متوسطه اول و دوم.pdf 4.66 MB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر